Is uw organisatie privacy-proof?

Weet u wat er is veranderd?

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is hiermee komen te vervallen. De wettelijke regels voor de privacybescherming van alle betrokkenen zijn veranderd.
Voor uw organisatie betekent dit meer en zwaardere privacyregels.Voor burgers en betrokkenen betekent het meer bescherming en meer rechten. Lees hier kort wat de AVG inhoudt.

Wilt u weten welke risico’s u loopt? En op welke wijze u de wet implementeert in uw organisatie? PrivacyCompass zorgt ervoor dat uw organisatie én uw medewerkers werken volgens de AVG. Ontdek onze diensten!

25

MEI

2018

Wat PrivacyCompass® kenmerkt

Multidisciplinair

PrivacyCompass® biedt een multidisciplinaire aanpak op het grensvlak van recht, business en IT, waardoor u in staat wordt gesteld gedegen keuzes te maken die leiden tot betere privacybescherming.

Pragmatisch

Concrete actieplannen, de juiste mensen en praktijkgerichte trainingen.

Organisatie- én mensgericht

Privacy is een mensenzaak. Zowel op bestuurlijk niveau als op de werkvloer bepalen mensen hoe zij omgaan met privacy. PrivacyCompass zorgt ervoor dat uw organisatie én uw medewerkers compliant zijn.

Organisatiespecifiek

Elke organisatie heeft een eigen missie, visie, strategie, budget en/of risicobereidheid. Deze vormen altijd het kader voor de maatwerkoplossing die PrivacyCompass voor uw organisatie ontwikkelt.

Wat biedt PrivacyCompass®?

De AVG heeft een grote impact op alle bedrijfsprocessen. Een gedegen privacybeleid en een verhoogd bewustzijn en kennisniveau van uw mensen zijn daarom onmisbaar.

Ons complete aanbod van diensten maakt uw organisatie privacyproof en wordt specifiek afgestemd op de behoeften van uw organisatie. Hieronder leest u kort over onze Privacy Services. Uitgebreidere informatie vindt u HIER.

Deze diensten van PrivacyCompass® stellen u én uw medewerkers in staat tot effectieve privacybescherming:

Privacy Professionals

PrivacyCompass® heeft een uitgebreid netwerk voor privacybescherming. Bestuurlijke, wetenschappelijke, juridische en bedrijfskundige professionals die uw organisatie kunnen ondersteunen. Op die plekken waar u dat nodig hebt.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
PrivacyCompass® biedt flexibel inzetbare FG’s: een FG Dichtbij®. De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de nieuwe privacywet.

Detachering
PrivacyCompass® maakt het mogelijk om een flexibele FG voor langere tijd bij uw organisatie te detacheren.

Werving & Selectie
Bent u op zoek naar een in-house Privacy Professional? Bijvoorbeeld een Functionaris Gegevensbescherming of Data Protection Officer (DPO)? PrivacyCompass® leidt, samen met partners, mensen op tot Privacy Professionals. Professionals die uw bedrijf een continue meerwaarde leveren en garanderen.

Lees hier meer over onze Privacy Professionals.

Stap 1: de PrivacyScan geeft u inzicht in welke risico’s uw organisatie loopt in relatie tot de nieuwe privacywet. U krijgt een gedetailleerde privacyrapportage en advies.

Stap 2: het Organisatie Assessment geeft u inzicht in de sterke punten en hiaten van uw organisatie. Deze uitgangspunten en een gezamenlijke strategiesessie vormen de basis van een passende strategie.

Stap 3: het Privacy Implementatie Programma bestaat uit concrete oplossingen en actie- en verbeterpunten. Na implementatie kan uw organisatie volgens de AVG werken.


Lees hier meer over ons Privacy Compliance Programma.

Privacy Tools

Zelf een PIA of PRA opstellen is niet meer nodig. PrivacyCompass® heeft voor u deze tools al ontwikkeld. U kunt direct uw project, proces of IT-systeem toetsen zonder tijdsverlies. Beide tools zijn conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

PIA
Loopt een project binnen uw organisatie specifieke privacyrisico’s? En wilt u deze risico’s overzichtelijk in kaart brengen? PrivacyCompass® Privacy Impact Assessment (PIA) voor u uitvoeren.

PRA
Heeft u (zelf) al een PIA uitgevoerd? Een Privacy Risicoanalyse (PRA) maakt vervolgens inzichtelijk in welke mate de processen die een risico lopen, voldoen aan de wetgeving. PrivacyCompass voert een PRA voor u uit. En implementeert de resultaten hiervan in uw organisatie.

Lees hier meer over onze Privacy Tools.

Privacy Academy

U heeft uw privacyrisico’s inzichtelijk en het privacybeleid bepaald. Maar wat betekent dit concreet voor uw medewerkers? Een nieuw bewustzijn en passende kennis helpen uw medewerkers actief met privacy om te gaan.

Privacy Awareness Navigator
Onze Privacy Awareness Navigator is een analyse van het kennisniveau van uw medewerkers over privacy. U ontvangt een gepersonaliseerd rapport in relatie tot de relevante wetgeving.

Privacy Opleidingen
Het benodigde kennisniveau verschilt per medewerker. In onze e-learningmodules leren uw medewerkers wat privacy in hun werkzaamheden betekent. Zij zijn zich meer bewust van en voelen zich medeverantwoordelijk voor de toepassing van de AVG.

Privacy voor leidinggevenden
Voor leidinggevenden bieden wij een training op locatie aan.

Lees hier meer over onze Privacy Academy.

Post-HBO Opleiding

PrivacyCompass® zoekt toekomstige Privacy Professionals. Als Privacy Professional houdt u zich bezig met de implementatie van privacybeleid en informatiemanagement en -beveiliging en/of houdt u toezicht op naleving van de AVG.

Bent u op zoek naar een nieuwe wending in uw carrière?

Wij zoeken onafhankelijke, professionele en integere medewerkers met ervaring in project-/adviesorganisaties en met minimaal hbo werk- en denkniveau. Daarnaast kunt u zich op hoog niveau in bedrijven/organisaties staande houden en bent u gewend een voortrekkersrol te vervullen.

Misschien bent u zelf toe aan een carrièreswitch of bent u vanuit een reorganisatie verplicht om andere carrièrestappen te nemen. Wij helpen medewerkers zonder directe ervaring of scholing in de privacywetgeving graag op weg.

Lees hier meer over onze Opleiding Privacy- & Informatiemanagement.