Rapport over ICT-beveiliging Rotterdam toch openbaar

Rapport Rekenkamer Rotterdam:

“Het algemene beeld uit het door de Rekenkamer uitgevoerde onderzoek is dat het voor een kwaadwillende gemakkelijker is om van binnenuit in de informatiesystemen van de gemeente te komen, dan van buitenaf. Het is relatief eenvoudig gebleken om vanaf een gemeentelijke locatie informatiesystemen te misbruiken.

Deze toegang wordt vergemakkelijkt doordat ook de fysieke beveiliging tekortschiet. De beveiliging is verre van waterdicht. Eenmaal fysiek een gemeentelijk pand binnengekomen, is er geringe sociale controle; onbevoegden worden niet aangesproken door medewerkers van de gemeente.

Door de combinatie van een tekort aan digitale en fysieke beveiliging en gebrekkige ‘security awareness’, is gevoelige informatie binnen de gemeente kwetsbaar.”

Lees meer over hoe hackers via usb-sticks, spyware en ‘spear phising’ inbraken in het originele artikel.