Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor oplichter

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt signalen dat organisaties worden gebeld dat zij een boete moeten betalen omdat hun website niet voldoet aan de AVG.  Dit is geen actie vanuit de AP. Een boete van de AP komt nooit uit de lucht vallen. Er zal altijd een onderzoek aan voorafgaan. Wordt u ook benaderd? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

AVG Helpdesk Zorg en Welzijn

Werk je in de zorg of het sociaal domein? Dan kun je met vragen over privacy en de AVG terecht bij de AVG-Helpdesk Zorg en Welzijn, een samenwerking tussen enkele koepelorganisaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens verstrekt de helpdesk eenduidige informatie.