logo Autoriteit Persoonsgegevens

Online AVG-regelhulp brengt actiepunten razendsnel in beeld

In de campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ biedt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) organisaties praktische hulp praktische met een online AVG-regelhulp.

Met de AVG-regelhulp kunnen organisaties snel in kaart brengen wat zij nog moeten doen om voor 25 mei te voldoen aan de nieuwe privacywet. De AVG-regelhulp is in feite een ultrakorte privacyscan. Het brengt in 10 stappen in beeld waaraan gewerkt moet worden om goed voorbereid te zijn op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG is de nieuwe Europese privacywet waar iedere organisatie zich vanaf 25 mei 2018 aan moet houden.

Regelhulp in 10 stappen

Elke van de 10 stappen bestaat uit een aantal ja/nee-vragen en is voorzien van een uitleg. Nadat de online regelhulp helemaal is ingevuld, is er een op maat gemaakt AVG-rapport beschikbaar in PDF. De uitkomsten van de online tool van de AP is niet bedoeld om compliancy met de AVG aan te tonen. Het rapport bevat actiepunten om te voldoen aan de AVG.

Dit zijn de 10 stappen uit de AVG-regelhulp van de AP:

  1. Welke persoonsgegevens verwerkt u?
  2. De grondslagen: heeft u het recht om persoonsgegevens te verwerken?
  3. Heeft u een functionaris gegevensbescherming nodig?
  4. Bent u verplicht om een data protection impact assessment (PIA) uit te voeren?
  5. Werkt u volgens de AVG-uitgangspunten van privacy by design en privacy by default?
  6. Bent u verplicht om een register van verwerkingsactiviteiten op te stellen?
  7. Heeft u de juiste maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen?
  8. Heeft u de vereiste overeenkomsten met partijen die persoonsgegevens voor u verwerken?
  9. Voldoet u aan uw informatieplicht?
  10. Is uw organisatie klaar voor de (nieuwe) privacyrechten van mensen?

De online AVG-regelhulp is een uitstekende manier om de nodige werkzaamheden op privacygebied zeer snel globaal in beeld te krijgen.

Autoriteit Persoonsgegevens – AVG-regelhulp