de website van de AP

De AVG heeft ook gevolgen voor hoe organisaties FG’s moeten aanmelden bij de Authoriteit Persoonsgegevens (AP). Zo wil de AP bijvoorbeeld weten of er sprake is van een verplichte dan wel een vrijwillige FG. Ook wil de AP het eenvoudiger maken om een FG aan te melden.

Om dit alles goed in kaart te brengen dienen alle FG’s opnieuw worden aangemeld bij de AP via een formulier die zij per 3 april beschikbaar stelt.

Aanmelden is mogelijk vanaf 3 april 2018 via een nieuw formulier op de website van de AP.

 

LET OP!

Alle FG-aanmeldingen die niet met dit nieuwe onlineformulier zijn gedaan, komen per 25 mei 2018 te vervallen.

Dit geldt ook voor aanmeldingen die recent zijn gedaan.