AVG Helpdesk Zorg en Welzijn

Werk je in de zorg of het sociaal domein? Dan kun je met vragen over privacy en de AVG terecht bij de AVG-Helpdesk Zorg en Welzijn, een samenwerking tussen enkele koepelorganisaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens verstrekt de helpdesk eenduidige informatie.