Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing voor het gebruik van deze website. Door de website te bezoeken stemt u in met deze disclaimer.

De informatie op de website kan niet als persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd. De inhoud van de website is door PrivacyCompass® met de grootst mogelijke zorg samengesteld, waarbij wij hebben gestreefd naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van PrivacyCompass® kunnen geen rechten ontleend worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Wij behouden ons het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enige wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de verschillende bezoekers. Met die informatie kunnen wij onze website verbeteren. Door het gebruik van onze website accepteert u het gebruikt van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en via uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Deze bestanden zijn niet schadelijk. Bij een vervolgbezoek aan deze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt de cookies zelf op ieder moment verwijderen via uw browser.

Er zijn drie soorten cookies die gebruikt worden. De noodzakelijke cookies zijn nodig voor een goede werking van essentiële onderdelen van onze site. De statistiekencookies worden gebruikt om algemene bezoekersgegevens vast te leggen. Deze gegevens worden met behulp van WP Statistics en Google Analytics gebruikt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Googlevoor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Social Media

Tot slot wordt bij het gebruikt van de sociale media op onze website een aantal gegevens van u opgeslagen door de social media services om het gebruik te faciliteren en te meten.

Privacy-verklaring

Verwerkingsverantwoordelijke

PrivacyCompass is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat PrivacyCompass beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. PrivacyCompass is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Overal waar u in deze tekst leest over uw persoonsgegevens kan dat betrekking hebben op onze cliënten maar ook op onze werknemers en/of andere relaties wiens persoonsgegevens wij verwerkten.

Persoonsgegevens

PrivacyCompass verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde en/of identificeerbare natuurlijke persoon. PrivacyCompass gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen in het kader van onze dienstverlening.

Grondslag van de verwerking

PrivacyCompass moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Op grond van wettelijke verplichtingen zijn wij verplicht sommige van uw persoonsgegevens tot 7 jaar te bewaren. Indien uw persoonsgegevens niet wettelijk verplicht moeten worden bewaard, verwijderen wij uw persoonsgegevens na maximaal twee jaar. Wij bewaren uw persoonsgegevens elektronisch.

Als u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht PrivacyCompass om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt PrivacyCompass ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt verzending van uw gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Uw privacyrechten

U heeft recht op informatie over onze gegevensverwerking met betrekking tot uw persoonsgegevens (artikel 13 en 14 AVG), recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG), recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 AVG) en/of recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (artikel 17 AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 AVG) door PrivacyCompass. Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 AVG).

Contactverzoek

Verzoeken aan PrivacyCompass

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken kunt u een inzageverzoek per e-mail doen. Uw verzoek handelen wij zo spoedig mogelijk af en in elk geval binnen 4 weken af. Wij brengen voor uw mogelijke verzoeken in principe geen kosten in rekening. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw persoonsgegevens te laten wijzigen, aan te vullen en/of te verwijderen. Ook zo’n verzoek handelen wij kosteloos binnen 4 weken af. U kunt uw verzoeken sturen aan of mailen naar:

PrivacyCompass                  contact@privacycompass.nl
Maanlander 47
3824 MN  Amersfoort

Klachten

Als u klachten heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, neemt u dan contact met ons op. Lossen wij uw klacht niet naar uw tevredenheid op, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren.

Deze privacyverklaring is geplaatst op 25-6-2018