Berichten

Is de AVG op mijn organisatie van toepassing?

Een belangrijke vraag die organisaties zichzelf tegenwoordig stellen: is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op ons van toepassing? Een antwoord op die vraag wordt gegeven door een stroomschema van Het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het stroomschema maakt deel uit van een nieuwe handleiding voor de Europese verordening èn de Nederlandse Uitvoeringswet. Op 25 mei 2018 vervangt de AVG de huidige Wet bescherming persoonsgegevens.

De handleiding is er voor iedereen die gegevens verwerkt, in het bijzonder voor degenen die hun organisatie willen voorbereiden op de eisen van de verordening. In onderstaand schema kunt u zien of de AVG op uw bedrijf of organisatie van toepassing is.

Stroomschema Verwerkt u gegevens? (Bron: MinvenJ)

De handleiding wordt regelmatig bijgewerkt. Download de actuele versie via de link hieronder.
Download Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)